Diodema ammattiasujen asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä:
Diodema Y-1730956-5, Keinutie 10 00940 Helsinki
Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa:
Heikki Pöntinen, heikki.pontinen@diodema.fi, puh. 040 5500889

Reksisterin nimi:
Diodeman asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakkaan henkilö- ja osoitetietoja käsitellään tarjoamiemme palveluiden ja tuotteiden toimittamiseksi ja näihin liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.
Voimme käyttää näitä tietoja myös palveluidemme – ja tuotteidemme markkinointiin voidaksemme tarjota tuotteita joiden uskomme asiakaskuntaamme kiinnostavan.
Diodema ei jaa eikä myy asiakaskortistonsa tietoja ulkopuolisille, ainoastaan taloushallintopalvelun ja IT-järjestelmien toimittajat pääsevät näkemään asiakaskortistomme tiedot.

Rekisterin sisältö
Asiakasrekisteristämme löytyvät tiedot: asiakkaan nimi, arvo/ammatti, osoite, organisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiakassuhdetta koskevat laskutus-, maksu-, ja tuottetiedot.

Tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saamme asiakkaalta itseltään verkkokaupassa asioidessa, puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla hankimme markkinointiin tietoja myös Postin ja Fonectan osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Rekisterin suojaus
Asiakaskortistoomme ja sen sisältämiin tietoihin ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Tietojen luovutus
Diodema ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tarkistusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse allekirjoitettuna osoitteeseen:
Diodema
Keinutie 10
00940 Helsinki
heikki.pontinen@diodema.fi